Polityka prywatności

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności i kwestiami dotyczącymi RODO.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, przedstawiamy podstawowe informacje na temat rozporządzenia oraz informację o administratorze danych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak się z nami skontaktować?

Administratorem danych jest Terra Nieruchomości Agnieszka Wrońska, NIP: 7292373880, z siedzibą w Adamów 28A, 95-060, adres email: terra.nieruchomosci@wp.pl

Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Ciebie za pośrednictwem formularzy dostępnych na portalach ogłoszeniowych, drogą e-mailową, a także później, jeżeli zawarłeś z nami umowę lub zlecenie to również w związku z zawarciem umowy lub zlecenia.

Jakie dane zbieramy na Twój temat?

Jeżeli kontaktujesz się z naszą firmą za pośrednictwem formularzy dostępnych na portalach ogłoszeniowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, gromadzimy Twój numer telefonu, adres email (jeżeli go podasz) oraz imię i nazwisko (jeżeli je podasz),

Jeżeli zawarłeś z nami umowę lub zlecenie gromadzimy dane, które podałeś w tej umowie lub zleceniu.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane? 

Dane będą przetwarzane w celu kontaktu w sprawie wyceny nieruchomości oraz realizacji usługi oraz w celu realizacji umów lub zleceń jeżeli takie z nami zawarłeś.

Podanie danych jest dobrowolne lecz jest konieczne do skorzystania z usług oferowanych przez naszą firmę. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. będzie nią art. 6 ust. 1 b oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych towarów oraz badanie opinii. Jeżeli wyrażę zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na mój adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia. Od 25.05.2018 r. masz również prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych i prawo przenoszenia swoich danych. Przysługuje Ci wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Czas przetwarzania danych

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezgodności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania.

Przekazywanie danych

Twoje dane mogą być również przetwarzane przez inne podmioty (zwane moimi partnerami), np. administrator strony internetowej zajmujący się hostingiem niniejszej strony i obsługą kont pocztowych. Przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez zawarte z podmiotami umowy.

Kontakt

Dane kontaktowe

NIP: 7292373880
REGON: 101023537

Obszar działania, to Łódź oraz powiaty w województwie łódzkim: zgierski, brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki, rawski i skierniewicki.